19 червня 1984р відкрив свої двері, для малят села Лупареве реконструйований із будівлі школи  дошкільний навчальний заклад «Золота рибка».

Дошкільний заклад «Золота рибка» розташований в селі Лупареве по вулиці Продольна, 16, працює за 10.5-годинним режимом.
У своєму складі ЗДО має 2 групи, що налічують 30 дітей.
Склад педагогічного колективу:
завідувач, 2 вихователя, музичний керівник.
Кількість технічних працівників-10чоловік.

Група молодшого дошкільного віку нараховує 13 дітей, а різновікова група старшого дошкільного віку нараховує 17 дитину. Групи комплектуються за віковими ознаками. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем,  здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів .

ЗВІТ

Завідувача Лупарівського дошкільного навчального закладу

«Золота рибка»

Господарик Ганни Миколаївни

за 2020 – 2021 навчальний рік

         Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 року № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед колективом та громадкістю».

МЕТА: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Лупарівський заклад дошкільної освіти «Золота рибка» розпочав функціонування у 1984 році. В ДНЗ функціонують 2 групи дошкільного віку. Групові приміщення забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять дітей створені всі необхідні умови, в наявності спортивно- музична зала.  Кожна вікова група має свій ігровий майданчик з ігровим обладнанням. Приміщення і споруди мають естетичний вигляд, безпечні для малюків, зберігаються дбайливо. Обладнання та споруди на майданчиках підтримуються в естетичному та безпечному вигляді.

2. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

Лупарівський ЗДО «Золота рибка» розрахований на 24 місця.

З 1 вересня 2021р. садок відвідували 36  дітей. Групи у закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими ознаками:

                         — 1 група для дітей віком від 3 до 4 років (19 дітей)

                        — 1 різновікова група для дітей віком від 4 до 6 років (17 дітей)

           Діти переводяться з групи в групу на початок навчального року за віковим принципом, враховуючи індивідуальні особливості психічного та фізичного розвитку малюків.

         Заклад працює за 5-денним режимом роботи з 10,5 годинним перебуванням дітей.

           Дитячий садок відвідують 8 дітей з багатодітних сімей, 3 дитини, батьки яких є учасниками АТО.

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Склад педагогічного колективу: завідувач, три вихователя, музичний керівник, медична сестра.  Кількість технічних працівників-8 чоловік.
За рівнем освіти 2 педагога  мають вищу освіту, 3-середньо-спеціальну освіту.
За стажем педагогічної діяльності:
     1 педагог – 35р
  1 педагог – 27р
1 педагог – 6р  
1 педагог – 2р  
1 педагог — 2м

За рівнем кваліфікації: 

1 педагог- спеціаліст вищої категорії                                                                                        
Однак, залишилася невирішеною проблема – забезпечення дошкільного навчального закладу кваліфікованими кадрами: відсутній практичний психолог.

4. МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчально-виховний процес Лупарівського закладу дошкільної освіти протягом  року здійснювався відповідно вимог Державного стандарту дошкільної освіти України – нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти, який реалізується освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», затвердженими МОН України та річного плану дошкільного закладу. 

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони носили науково-методичний та пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи.
     Методична робота в закладі дошкільної освіти спрямована на створення атмосфери творчості та професіоналізму в педагогічному колективі, забезпечення безперервної самоосвіти кожного педагога, його фахового та творчого зростання. У розпорядженні педагогів фахова та дитяча література, періодичні видання.
       Оформлений та систематично оновлюється стенд, який відображає інформацію про методичні заходи, рішення педагогічної ради тощо. 
Згідно річного плану пройшли 3 педагогічні ради, на яких визначали напрямки подальшої  роботи дошкільного закладу, розглядали актуальні питання життя ДНЗ, аналізували діяльність колективу.
Протягом навчального року педагоги ДНЗ були  учасниками методичних об’єднань. В цьому році два педагога пройшли атестацію, в результаті якої вихователю Кириленко С.С. була присвоєна вища категорія а завідувач ДНЗ Господарик Г.М. підтвердила відповідність займаній посаді.
З метою залучення родини до участі у навчально-виховному процесі закладу освіти, у кожній групі обладнані батьківські куточки, які інформують про життя і діяльність дітей у садочку.
З метою ознайомлення батьківз життям дітей в дитячому закладі проводяться  виставки: дитячих робіт, фотографій, педагогічно-психологічної літератури з питань навчання та виховання. Проведені заходи та події педагоги висвітлювали на сторінці  у фейсбуці.
Налагоджена робота батьківських комітетів груп. Батьки обговорюють проблеми розвитку ДНЗ та самостійно приймають рішення щодо посильної допомоги закладу, приймають активну участь у облаштуванні та прибиранні ігрових майданчиків, здійснюють ремонтні роботи в групах.
В цілому робота колективу ЗДО відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ  ХАРЧУВАННЯ  ДІТЕЙ

Організація харчування  дітей в закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2005 р. № 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 р. №242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом  Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  від 26.02.2013 року № 202/165.
Щорічно видаються накази щодо організації харчування: «Про організацію харчування дітей в дошкільному закладі», «Про призначення відповідальної особи за організацію харчування дітей у ДНЗ», «Про пільгове забезпечення дітей раціональним харчуванням у ДНЗ» і т.д.
   У закладі дошкільної освіти  організовано триразовий режим харчування.      Відповідно до штатного розпису заклад укомплектовано 2 працівниками харчоблока ДНЗ, які забезпечують організацію харчування.
        Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості.
      Відповідно до діючих вимог та затвердженими нормами ведеться документація з питань харчування: журнали з обліку норм харчування, бракеражу сирої і готової продукції, ведеться контроль за термінами реалізації та умовами зберігання продукції. Постійний контроль за організацією харчування в закладі дошкільної освіти здійснюється завідувачем. Перспективне двотижневе меню узгоджується з Миколаївським обласним лабораторним центром Міністерства охорони здоров’я України.
Меню складається на основі перспективного меню та наявних технологічних карт. Кожні 10 днів проводиться аналіз якості харчування, його корекція.
    У дошкільному навчальному закладі видача готових страв на групи здійснюється лише після зняття проби  та відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі. Щоденне меню розміщується у інформаційних  куточках для батьків.
У закладі харчуються діти пільгових категорій:
   — безкоштовно: 3 дитини, батьки яких є учасниками АТО
— 50 % від вартості харчування – 8 дітей з багатодітних родин — -безкоштовно 2 дитини з малозабезпечиних сімей
       Протягом року завідувач ДНЗ здійснює контроль за санітарним станом харчоблоку та груп ДНЗ, за своєчасним проходженням медичних оглядів працівниками.
    Вихователі, помічники  вихователів беруть активну участь в організації харчування дітей, ознайомлені з питаннями їхнього гігієнічного та естетичного виховання. Щодня перед кожним прийманням їжі столи для дітей сервіруються відповідно до меню. Дітей привчають сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно та користуватись столовими приборами (ложкою, виделкою). Дошкільнят старшої групи навчають чергувати у групі під час приймання їжі, використовувати санітарний одяг, сервірувати столи. Харчоблок та групи забезпечені відповідним посудом та кухонним інвентарем.

6. РОБОТА МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ
У Лупарівському ДНЗ «Золота рибка» з квітня місяця 2021р працює медична сестра.  Медичний куточок укомплектований лікарськими засобами для надання невідкладної  медичної допомоги на 100%, але недостатньо облаштований медичний кабінет.
        Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей – 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз – 1 раз на 10 днів. Раз на рік проводиться обстеження дітей на ентеробіоз.
  На дітей заведена необхідна документація:

 • Медична картка дитини;
 • Контрольна карта диспансерного нагляду;
 • Карта профілактичних щеплень.
    З метою профілактики захворювань в закладі проводять такі заходи:
  —     вживання свіжих фруктів, овочів та соків;
  —     регулярне проведення загартовуючих процедур, фізкультурних занять.
  —     дотримання денного розпорядку (проведення ранкової гімнастики, прогулянок,            організації рухливих ігор, гімнастики пробудження), режиму провітрювання      групових приміщень;
  —     проведення просвітницької роботи серед батьків згідно плану.
       Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування працівників ДНЗ. Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язків безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі.

7. ДОТРИМАННЯ  ВИМОГ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ ТА НЕШКІДЛИВИХ УМОВ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
В Лупарівському дошкільному навчальному закладі кожен працівник проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі, про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників.

На виконання Законів України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці» в закладі розроблені заходи, направлені на поліпшення умов праці та безпечне перебування дітей, дотримання вимог чинного законодавства. Розроблені та затверджені інструкції з безпеки життєдіяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу, посадові та функціональні обов’язки всіх категорій працівників встановленого зразка.

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації.

Регулярно проводяться бесіди  з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом.

В садочку систематично проводяться «Тижні безпеки» та заняття з надзвичайних ситуацій. В ігровій формі дітям даються знання з правил культури поведінки в оточуючому середовищі, проводяться розваги, вікторини, бесіди-міркування, дидактичні ігри на тему: «Що таке безпечна дорога?», «Дорожні знаки», «Кращий знавець правил дорожнього руху» та інші; конкурси дитячих малюнків та аплікацій за тематикою: «Безпека життєдіяльності дитини», « Наш друг Світлофорик», «Ти і вулиця».

Робота проводиться під час організованих занять та режимних моментів систематично, послідовно, з максимальним використанням активних методів та прийомів навчання і виховання дітей дошкільного віку.

 8. АНАЛІЗ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

На виконання Закону України «про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення».

В закладі відповідно до номенклатури справ ведуться: журнал обліку особистого прийому громадян, журнал реєстрації заяв, скарг громадян, які прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою та підписом завідувача.

Упродовж року кількість осіб, які побували на особистому прийомі у директора, становить 12 з різних питань, а саме: прийняття дітей до ДНЗ, запису на чергу для влаштування в ЗДО, надання основних та додаткових відпусток працівникам закладу, звільнення та прийому на роботу.

Звернення громадян, що надходили, розглянуті директором  закладу дошкільної освіти. Громадянам, які звертались, були надані необхідні  роз’яснення. Повторних звернень та письмових скарг протягом навчального року не надходило.

 9. РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ ДНЗ

У 2020-2021 навчальному році у ДНЗ «Золота рибка» було поповнено матеріальну базу та здійснені ремонтні роботи, а саме:

— проведено ремонт всіх приміщень ДНЗ;

— пофарбовано спортивні споруди та ігрове обладнання на майданчиках.